fbpx

Gépkezelői képzések

2021.12.05-vel „új korszak” kezdődik a gépkezelők (ismert nevén targoncások, targisok, emlőgépesek, földmunkások ) képzésében. A korábbi OKJ képzések 2020.12.31-el megszűntek, így már az OKJ bizonyítvány mellé Gépkezelő jogosítványt sem lehet szerezni (a gépkezelő jogosítványok szerzéséről szóló 40/2009. (VIII.31.)KHEM rendelet kivezetésre kerül 2022. február 01-vel) vagy inkább úgy írnám nem érdemes, hiszen a címben megjelent rendelet 1.sz. melléklete a korábbi 32 gépcsoporttal (amire az OKJ bizonyítvány mellett Gépkezelő jogosítvány megszerzése is kötelező volt) szemben 83 olyan gépcsoport sorol fel, amire 2021. 12.05-től szakképesítést igazoló okmány megszerzése szükséges.

Hogyan lehet 2021.12.05-től szakképesítést igazoló okmányt szerezni:

 1. Nincs semmilyen gépkezelő bizonyítványa, jogosítványa (alapeset)
 2. Nincs semmilyen gépkezelő bizonyítványa

 

Nincs semmilyen gépkezelő bizonyítványa, jogosítványa (alapeset)

Képzés

a) Elméleti oktatási rész keretében (kötelező összes min. óraszám: 24 óra)

aa) általános munkavédelmi és elsősegély nyújtási ismereteket, (kötelező min. óraszám: 8 óra)
ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket
(kötelező min. óraszám: 8 óra)
ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket,
(kötelező min. óraszám: 8 óra)

b) Gyakorlati oktatási rész keretében (kötelező min.óraszám: 4-8óra/ gépcsoporttól függően)

ba) gépkezelési gyakorlatot
bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket tanul

Példa:
Vezető üléses targonca esetében (kód: 3324)
Képzés: 24 óra elmélet + 6 óra gyakorlat =30 óra

Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés esetében: (kód: 4121)
Képzés: 24 óra elmélet + 4 óra gyakorlat =28 óra

A kötelező minimum óraszámoktól felfelé minden esetben el lehet térni, javasoljuk Partnereinknek ennek átgondolását.

Vizsgák:

Szóbeli vizsga (tanteremben, tételhúzásos, hasonlít a korábbi OKJ vizsgára):
aa) általános munkavédelmi és elsősegély nyújtási ismeretek
ab)általános üzemeltetési és technológiai ismeretek
ac) szakirányú gépspecifikus ismeretek
Gyakorlati vizsga (gép mellett, gyakorlati munkaterületen, mint korábban az OKJ és Hatósági vizsgán)
ba) gépkezelési gyakorlat

Nincs semmilyen gépkezelő bizonyítványa

Vezetőüléses targoncára és Emelőasztal- és felrakógépre kíván szakképesítést szerezni – az új rendszerben- az alábbiak szerint van lehetősége:

Képzés:
Elmélet:

aa) általános munkavédelmi és elsősegély nyújtási ismereteket,
(kötelező min. óraszám: 8 óra)
ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket
(kötelező min. óraszám: 8 óra)
ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket-Vezető üléses targonca
(kötelező min. óraszám: 8 óra)
ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket- Emelőasztal- és felrakógép
(kötelező min. óraszám: 8 óra)

Gyakorlat:

ba) gépkezelési gyakorlatot
Vezető üléses targoncára ( kötelező min. 5 óra)
Emelőasztal- és felrakógép ( kötelező min. 3 óra)
bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket (kötelező min 2×1 óra)

Összesen:32 óra elmélet + 12 óra gyakorlat=44 órában tanul

Vizsga:
Szóbeli:

 • általános munkavédelmi és elsősegély nyújtási ismeretek,
 • általános üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • szakirányú gépspecifikus ismeretek-Vezető üléses targonca
 • szakirányú gépspecifikus ismeretek- Emelőasztal- és felrakógép

Gyakorlati:

 • Vezető üléses targoncán
 • Emelőasztal- és felrakógépen

Felmentések/felmentési lehetőségek képzés és vizsga alól

Ha a jelentkező rendelkezik:

1./Targoncavezető OKJ bizonyítvánnyal, akkor felmentést* csak – az 1. sz. mellékletben található – targonca gépcsoportoknál kap ( lsd. 1.sz. melléklet 36-40. során:3312,3313,3324, 3327, 3336 gépcsoport)

*Felmentést kap a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelő vizsga alól!

Gyakorlati képzésen részt kell vennie és gyakorlati vizsgát tennie szükséges!

2./Földmunka-rakodó és szállítógép kezelő OKJ bizonyítvánnyal és az új rendszerben Vezető üléses targoncára kíván szakképesítést szerezni, nem kap felmentést az elméleti órák látogatása és az elméleti vizsgák alól ( hiába szerepel az 1.sz. melléklet 34. során a következő megnevezés: Targoncák –és szállítógépek (lsd. 1.sz. mell. 34-50. sora)).

Teljes – vezetőüléses targonca szakképesítéshez tartozó – elméleti képzésen és elméleti vizsgán, valamint gyakorlati képzésen és gyakorlati vizsgán kell részt vennie.

3./ Targoncavezető OKJ bizonyítvánnyal és az új rendszerben Emelő asztal és felrakógép-re (lsd. 1.sz. melléklet 54. során, kód:411) kíván szakképesítést szerezni, nem kap felmentést az elméleti órák látogatása és az elméleti vizsgák alól.

Teljes – Emelőasztal és felrakógép szakképesítéshez tartozó- elméleti képzésen és elméleti vizsgán, valamint gyakorlati képzésen és gyakorlati vizsgán kell részt vennie.

4./Könnyű-, vagy Nehézgépkezelő OKJ bizonyítvánnyal

Az 1. sz. mellékletben felsorolt valamennyi gépcsoport tekintetében felmentést kap az teljes elméleti órák látogatása és teljes elméleti vizsga alól.

Gyakorlati képzésen részt kell vennie és gyakorlati vizsgát tennie szükséges!

A fenti példák csak a leggyakoribbak, ettől számtalan más variáció lehetséges.

Felhívom a figyelmet az 1. sz. melléklet tanulmányozására a gépcsoportok tekintetében, hiszen sok olyan gépcsoport is került bele, amire eddig elég volt csak az OKJ bizonyítvány, 2021.12.05-től pedig gépkezelő jogosítvány is szükséges!

Gépkezelői jogosítvány alapján kezelhető gépek

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban keressen minket elérhetőségeinken: Mikulecz Erika – Szakmai vezető – +36 20 520 4030

OKJ-t felváltó SZAKMAI KÉPZÉSEINK, azok közös jellemzői:

 • vegyes oktatási forma megújult képzési módszerekkel
 • tananyagegységek és/vagy a képzés végén összegző záróbeszámoló
 • a záróbeszámoló sikeres teljesítése a Tanúsítvány kiadásának feltétele
 • a Tanúsítvány birtokában lehet jelentkezni képesítő vizsgára egy akkreditált vizsgaközpontban
 • a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez