A 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet

(a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő-és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról)

előírja:

1.§. (1) E rendelet hatálya kiterjed

“a./ a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő-és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak (a továbbiakban együtt: emelő-és rakodógép)

b/ a gépet működtető, irányító személyre (továbbiakban gépkezelő)…”

  1. §.(1) “Emelő és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik A gépkezelői képesítés megszerzését………….a rendelet 1.mellékletében meghatározottt gépkezelői jogosítvány igazolja.”Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.”

Az OKJ-s szakképesítés megszerzése után az NKH-s gépkezelői vizsgán a hallgatók mentesülnek az elméleti vizsgatárgyak alól, már csak gyakorlati vizsgát kell tenni a választott gépcsoport(ok)ból és birtokba vehető a gépkezelői jogosítvány is. A gépkezelői jogosítványt a Nemzeti Közlekedési Hatóság állítja ki.

Maximum 3 gépcsoportra lehet megszerezni egyszerre a jogosítványt.

A gépkezelői jogosítvány megszerzésére lehetőség van OKJ-s végzettség nélkül is, de ebben az esetben az elméleti tanfolyam és elméleti vizsgák alól nincs felmentés.

Jelentkezési feltételek:

8 általános iskolai végzettség, betöltött 18. életév,

A képzés időtartama:

5 óra   (gyakorlat: 5 óra )

Tandíj:

  • Tanfolyamdíj: 16.700,-Ft
  • Vizsgadíj: 5.000,-Ft
  • Igazolvány díja: 3.300.-Ft
  • 2., 3. gépcsoport: 15.000,-Ft
  • Vizsgadíj: 5.000,-Ft

Oktatott tantárgyak:

  • Gépkezelési gyakorlat

A vizsgára bocsátás feltételei:

A szakképesítés szakmai követelményeinek teljesítése

Vizsgakövetelmények, vizsgarészek:

A hallgatónak gyakorlati vizsgát kell tennie.

Betölthető munkakör:

Gépkezelő

A képzés felügyeletét ellátó hatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Tel.: +36 42 596 166
Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
www.nkh.gov.hu

A képzést engedélyező hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály elérhetőségei:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Tel.: +36 1 814 18 18
Levélcím: 1389 Budapest 62, Pf.: 102.
www.nkh.gov.hu

Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a
LENSIT Oktató és Kereskedelmi Bt.