fbpx

A képzés a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők ADR oktatási bizonyítványának megszerzésére irányul. A robbanóanyagok és tárgyak (ADR 1 osztály), a radioaktív anyagok (ADR 7 osztály) küldeménydarabos szállításán, valamint a tartányjárművel történő (gázok, gyúlékony folyadékok, stb.) szállításokon túlmenően mindazon gépkocsivezetőknek akik járművükön veszélyes árut szállítanak, tevékenységük végzéséhez a vonatkozó rendelet szerint szükségük van az adott áruosztályra érvényes ADR oktatási bizonyítványra. Az ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejáratot megelőző évben ismeretfelújító tanfolyammal, illetve vizsgával érvényessége további 5 évvel meghosszabbítható.

Az ADR képzés a szállítandó veszélyes anyagok és a lehetséges szállítási módok függvényében az alábbiak szerint épül fel:

Alaptanfolyam, ill. vizsga

Az alaptanfolyam (NT2-9) elvégzése, ill. a sikeres alapvizsga, a robbanóanyagok és tárgyak, valamint a radioaktív anyagok kivételével valamennyi veszélyes anyag szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt a nem tartányos – tehát küldeménydarabos és ömlesztett – szállítási módban. (Platós gépkocsin palackban, hordóban, ládában, zsákban – küldeménydarabban – történő gáz, festék, tüzelőanyag, mérgező anyag, sav, stb. szállításhoz pl. elegendő az alapvizsga megszerzése).

Szakosító tanfolyam, ill. vizsga

A sikeres alapvizsgát követően kerülhet sor a szakosító vizsgákra. Szakosító vizsga tehető az 1 osztály anyagainak szállítására (robbanóanyagok és tárgyak szállítása – NT1), 7 osztály anyagainak szállítására (radioaktív anyagok szállítása – NT7), valamint a tartányos szállítási mód 2, (T2) 3, (T3), 4.1, 4.2, 4.3 (T4.1-4.3) ill. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (T5.1-9) áruosztályaira. (Pl.: tartányjárműben történő gázolaj szállításhoz az alapvizsga megszerzésén felül a tartányos 3. osztály szakosító vizsgára is szükség van).

Jelentkezési feltételek:

8 általános iskolai végzettség,  betöltött 20.életév,  2 éves ,,B” kategóriás vezetői engedély (alaptanfolyam),  2 éves ,,C” kategóriás vezetői engedély (szakosító tanfolyam)

Nem beiskolázási feltétel, de a tevékenység végzéséhez a PAV II alkalmasság is kötelező.

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

A képzés időtartama:

 • Alapképzés kezdő 30 óra
 • Alapképzés ismeretfelújító 16 óra
 • Szakosító képzés kezdő 18 óra
 • Szakosító képzés ismeretfelújító 6 óra

A szakosító képzések óraszáma a megszerezni kívánt osztálytól függ, mely óraszám megtekinthető az NKH által kiadott Tamterv és Útmutatóban

 Tantárgyak:

 • Alaptanfolyam esetén:
  • ADR alapismeretek
  • ADR speciális ismeretek

NT1 tanfolyam esetén:

  • Robbanóanyagok és tárgyak, valamint a szállítás speciális előírásai

NT7 tanfolyam esetén:

  • Radioaktív anyagok, valamint a szállítás speciális előírásai

T2 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 2 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

T3 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 3 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

T4.1-4.3 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 4.1, 4.2, 4.3 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

T5.1 – 9 tanfolyam esetén:

  • Tartányos általános ismeretek
  • Tartányos speciális ismeretek 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály
  • Tartányos vezetési gyakorlat

Felmentések:

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható.

Az ADR osztályai:

1 osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2 osztály: Gázok

3 osztály: Gyúlékony folyadékok

4.1 osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 osztály: Gyújtóhatású anyagok

5.2 osztály: Szerves peroxidok

6.1 osztály: Mérgező anyagok

6.2 osztály: Fertőző anyagok

7 osztály: Radioaktív anyagok

8 osztály: Maró anyagok

9 osztály: Különböző veszélyes anyagok és tárgyak

Vizsgára bocsátás feltételei:

betöltött 20.életév,  2 éves ,,B” kategóriás vezetői engedély (alaptanfolyam),  2 éves ,,C” kategóriás vezetői engedély (szakosító tanfolyam), a megfelelő tanfolyam elvégzése

Vizsgakövetelmények, vizsgarészek:

Alapvizsgázóknak írásbeli és gyakorlati vizsgát kell tennie

Ismeretfelújítóknak írásbeli (teszt) vizsgát kell tennie

Megszerezhető Szakképesítés:

Veszélyes árut szállító járművezető

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

A képzés felügyeletét ellátó hatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Tel.: +36 42 596 166
Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
www.nkh.gov.hu

A képzést engedélyező hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztály elérhetőségei:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.
Tel.: +36 1 814 18 18
Levélcím: 1389 Budapest 62, Pf.: 102.
www.nkh.gov.hu

Amennyiben további kérdése van, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a
LENSIT Oktató és Kereskedelmi Bt.