fbpx

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja: az álláskeresési technikák elsajátíttatása a képzésben résztvevővel, hogy képessé váljon az önállóbb álláskeresésre és ezzel a lehető legrövidebb időn belül el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon.

Óraszáma: 18 óra (a megrendelő igényének megfelelően a modulok feldolgozása ettől eltérő időtartamban is történhet).

Tematikája:

1. Önismeret, munkaerő-piaci ismeretek

Célja: A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes lesz:
– képességei, személyes tulajdonságai és a választható foglalkozások összefüggéseinek felvázolására,
– a potenciális munkaadói kör felvázolására, pozitívumokra támaszkodó, realitásra törekvő önjellemzés készítésére.

Tartalma:
– Önismeret-fejlesztés a foglalkozás területén, pozitív szemléletre való törekvés kialakításának támogatása.
– Munkaerő-piaci ismeretek, a lehetséges munkaalkalmak áttekintése, a reális önértékelésre való törekvés elérése.

A modul teljesítésének értékelési módja:
Önértékelés, ezt követően teszt majd csoportos kiértékelés.

2. Önéletrajz, kísérőlevél

Célja: A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes lesz:
– az önéletrajz-típusok, jellemzőik, valamint a gyakorlati alkalmazás kritériumainak felsorolására,
– a tartalmi és formai követelmények figyelembevételével a számára legelőnyösebb önéletrajz elkészítésére, továbbá kísérőlevél megfogalmazására.

Tartalma:
– Az önéletrajz-típusok, valamint az önéletrajz-készítés alapelveinek megismertetése.
– A kísérőlevél tartalmi és formai követelményeinek elsajátíttatása.

A modul teljesítésének értékelési módja:
Önértékelés, ezt követően teszt majd csoportos kiértékelés.

3. Álláshirdetés, kapcsolatfelvétel, interjú

Célja:
A modul elvégzése után a képzésben résztvevő képes lesz:
– felsorolni az álláskeresés módjait, álláshirdetést készíteni,
– felidézni a kapcsolatfelvételi módok szabályait, valamint szituációs gyakorlat keretei között azokat alkalmazni,
– ismertetni az interjúra történő felkészülés összetevőit, követelményeit, szituációs gyakorlat során alkalmazni ismereteit, továbbá reagálni a leggyakrabban felmerülő interjúkérdésekre.

Tartalma:
– A betöltetlen állások felkutatásának lehetséges módjainak ismertetése, valamint az álláshirdetés megfogalmazásának kritériumai.
– A kapcsolat felvételi módokat, az ezzel kapcsolatos tudnivalók.
– A felvételi interjú körülményeinek bemutatása, követelményei, a legjellemzőbb interjúkérdések, az interjú utólagos kiértékelésének szempontjai.

A modul teljesítésének értékelési módja:
Önértékelés, ezt követően teszt majd csoportos kiértékelés.

Az Álláskeresési technikák a képzésben résztvevők számára biztosított szolgáltatás, amennyiben a résztvevő írásban kéri.